Вајарство

Почев од првих фигура у глини, кости и слоновачи из прединастичког периода, египатско вајарство се развило великом брзином. У епохи Џосера (2737—2717. п. н. е.), радиле су се велике статуе фараона и владара над којима су требали да стоје духови који ће овековечити сећање на покојника. Хијератичност, крутост, кубне форме и фронталност су суштинске карактеристике египатског вајарства. tut67

Прво би се клесао један камени блок правоугаоног облика, након чега би се правио цртеж фигуре која је предмет представљања, на фронталној и обе латералне стране камена. Као последица оваквог приступа, коначна статуа је била предвиђена да буде посматрана са фронталне стране (закон фронталности).

Статуа фараона Кефрена у Археолошком музеју у Каиру

Статуа фараона Кефрена у Археолошком музеју у Каиру

Египатски уметник није тражио представљање покрета. Од првих времена династичког периода постојало је одлично знање људске анатомије, али јој се давала једна идеализована форма.Седећа статуа фараона Кефрена (око 2530. године п. н. е., Археолошки музеј у Каиру), који је покренуо изградњу друге највеће пирамиде у некропољу у Гизи, садржи у себи све карактеристике које су чиниле египатско вајарство. Соко који представља бога Хоруса налази се иза Кефренове главе, симболишући да је он, фараон, живи Хорус. 

НефертитиБиста краљице Нефертити била је пронађена 6.децембра 1912. године приликом ископавања источњачког друштва (DOG) под вођством Лудвига Борхарта у Амарни.Њена биста се чува у музеју у Берлину.

 

 

 

 

This entry was published on May 1, 2014 at 1:55 pm and is filed under Уметност. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: